Den 31. maj. - Så er årets første rede indhegnet i "Projekt Hedehøg." - Den ligger i en tridicale mark i Mjolden.

Den 24. maj. - Hedehøge hunnen bygger på reden i Triticale marken i Mjolden. - Og i Gånsager er der også Hedehøg i år, her er det hannen der tjekker mig..
den 21. maj. - Idag da jeg kørte til Andrup, fik jeg øje på denne Sorthovet måge som fouragerede sammen med en lille flok Hættemåger.
Idag er der Hvidvinget Terne på visit i Gl. Hviding engsø, den fouragerer sammen med Fjordterner og Dværgmåger.
Fjordterne.

den 20. maj. - Der er skrald på farverne lige nu hvor rapsen blomstrer, som her i Døstrup.

den 19. maj. - Her på Vilslev forland prøver Klyden at jage Havørnen på porten.. -kort efter kom denne unge 2K han Hedehøg trækkende forbi. Måske er det en af vores egne unger fra sidste år.

den 18. maj.- Så er Hedehøge sæsonen godt igang, Her i Ottersbøl, som er et af Hedehøgens kerneområder, godt igang med forplantningen..
Den 17. maj - Så er der Stork i Inges storkerede på Haderslevvej igen. - Jeg kørte forbi derude ved 15.30 tiden, der var den igang med at gøre reden "klar" med halm og grene. - Det kunne jo være herligt hvis en mage dukkede op..

Den 15. maj - Det meste af dagen idag, har en enkelt Hvidvinget Terne holdt til ved Klæggravene ved Kammerslusen. En smuk fugl som mange fik set, og til aften var den væk igen.

Den 12. maj. - Der var sydlandsk stemning ved Hviding engsø idag, da fire Stylteløbere kom på éndags visit, og fouragerede sammen med Silkehejren. De blev spottet og meldt ud af to fuglekiggere fra Sjælland, og resten af dagen kom folk forbi for at få et kig på de elegante langbenede vadefugle.
Ved Yderbjerrum, på grusvejen op til Bjerrumgård, sad Havørnen og hvilede sig på en pæl.

Den 10. maj. - Fire Storke har de seneste dage opholdt sig ved Roager, og idag fangede jeg to af dem langt inde på en nysået mark. Den ene af dem ser ud til at være ringmærket i Tyskland.

Den 3. maj. - Idag ankom den Brogede Fluesnapper fra de varme lande, ved Ribe Østerå.

Den 2. maj. - Var idag lige en tur i Ribemarsken for at se om Hedehøgen skulle være ankommet. - Ingen Hedehøg, derimod var Grågæssene ude og præsentere årets afkom ved kammerslusen, mens Mosehornuglen hvilede sig på jagtforeningens skilt.