den 19. maj - Et Hedehøge par ved Ottersbøl. Læg mærke til størrelses forskellen på han og hun..

den 18. maj - Fouragerende Hedehøg hun på Mellemvej i Nr. Farup. Mon ikke der kommer et ynglepar her.
- og her er Ræven kommet lidt for tæt på Vibereden, 0g så skælder Vibefar ud..

den 12. maj - Idag var der rigtig mange Pomeransfugle i Ribemarsken, 112 stk ialt, fordelt på flere flokke på Mellemvej og Kammerslusevej. Det er det højeste antal jeg har talt.

den 7. maj - I år har Gærdesangeren tilsyneladende valgt at slå sig ned på min matrikel...herligt

den 6. maj - Jeg var til møde hele dagen idag i "Projekt hedehøg" - men der var da lige tid, sidst på dagen til en tur rundt i Ballum området, som er kerneområdet for Hedehøg. - Her er det Gul Vipstjert, som nu for alvor er dukket op syd fra, og Hedehøge parrene er nu så småt ved at finde hinanden, og etablere sig. Herunder er det hannen der fouragerer lavt over engen