Den 29. maj - Sortspætteungen fra Lindet skov, sidder i hullet og venter på at forældrene kommer med mad...
Sortspætte unge
Rødstjerten yngler nede i naturskoven i et gammelt spættehul.. - (her er det hunnen der sidder model.)
Rødstjert hun

Den 24. maj - Idag var min svoger, Ole med mig på en lille fotosafari. - Og som det ses, blev han rigtig god til at komme tæt på, eller er der mon lidt snyd med i det? -

Det regnede stort set hele morgenstunden, så det var ikke de mest optimale betingelser.

Vi kørte først en tur til Mandø, hvor tågen lå tæt, derefter en tur til Ballum enge, hvor dagen fotos er taget.


Den 23. maj - Der var ikke megen Pinsesol der dansede over Ballum engene her til morgen, - derimod dansede Hedehøgene over engene i den tætte tåge.
mens Bynkefuglene sad til tørre på hegnstrådene...

Den 22. maj - Mikkel Ræv kommer luntende ud af morgentågen i Lindet skov med en mus i munden.
Det lader til at den Sortstrubede Bynkefugl yngler ved Fladsåens P-plads mellem Hareby og Gelsbro.

Den 14. maj -

Om man kan kalde Ballum enge for Udkants Danmark, skal jeg ikke kunne sige, - men denne bolig er da ihvertfald sanerings moden, og burde straks fjernes. -

Og hvis fuglene fraflytter området, er det nok mere pga. afvanding, tørre enge og intensiv landbrug end akut boligmangel.

Den ulige seksender herunder flygter, måske endda for livet, for bukkejagten går nemlig ind på søndag.

Søndag morgen vil jægere sidde klar på alle de gode bukkesteder, for at bortskyde de største og flotteste Råbukke.

Ved Ballum sluse kom en Havørn ind over, de fleste fugle gik på vingerne, men Grågæssene blev ved deres afkom, og førte dem stille og rolig ud i vandet.
Der er masser af småfugle derude, som her: Gul vipstjert, Bomlærke og tornirisk.
Og der var enkelte Småspover og Store kobbersnepper...
Ved Astrup engsø, kæmpede ti Troldandrikker om den sidste hun. Et par Nilgæs landede i søen, men blev hurtig fordrevet af Knopsvanen. Så de lettede og fløj nord på.
Mudderkliren foragerede langs kanten af søen, - der var en halv snes stykker af dem idag..
Pludselig kom Skovskaden forbi, snuppede en fed larve i græsset, og fløj afsted med den, - sikkert hjem til ungerne...

Den 13. maj - Efter 2½ time i Hønning mose fra kl. 6 - 8.30, kørte jeg ud i Ballum enge, for at se om Hedehøgen skulle være ankommet. -
Det var den ikke, - det var Rørhøgen derimod, som her, hvor den slår ned på et eller andet guf , i en af afvandingskanalerne.
Hen under aften kom solen frem, og Gitte og jeg tog den røde rute i Enderupskov, hvor jeg skød denne Dompap...

Den 8. maj - Her er det Vandrefalken der jager i faskingårdene langs Låningsvejen til Mandø.