Hvidvinget Terne Chlidonias leucopterus
Den 15. maj 2021 - Klæggrav nord for Kammerslusen.