den 27. - 29. maj - Mit første Hedehøgepar ved Vester Lindet, hvor hunnen samler redemateriale til reden..
Reden lokaliseres, og
indhegnes, efter aftale med lodsejeren, -
og her har Jesper legaard været en rigtig stor hjælp for mig.
Og der var faktisk to par med 400m imellem på den samme mark. - Dagen efter blev græsset slået, og æg og reder overlevede..

den 21. maj - En vognmand på Ørstedsvej, har en jordstak liggende på materialepladsen, hvor der er opstået en lille Digesvalekoloni. - desværre fjernede han jordstakken inden ungerne kom på vingerne. :( det var sgu ikke særlig smart gjort..
Jeg er i år blevet en del af projekt Hedehøg, som er et samarbejde mellem Naturstyrelsen vadehavet, Sønderjysk Landboforening, Esbjerg, Tønder og Åbenrå kommuner og Dansk ornitologisk forening. - Det går, kort fortalt, ud på at finde og registrere de Hedehøge par der yngler her i landet. Problemet med Hedehøgen er, at den yngler på jorden i landbrugsafgrøder, dvs korn- raps- og græsmarker, og ungerne når ikke at blive flyvefærdig inden høst. Så det gælder om at finde rederne, tage kontakt til landmændene og indhegne rederne med et 10 x 10 m el-hegn, så den også bliver rævesikker. - Alt dette går der riiiigtig meget tid med, - billedet herover er hannen fra et ynglepar ved Vester Lindet.
En sidegevinst ved at lede efter Hedehøg er, at man også finder andre sjove fugle. her er det overflyvende Hvepsevåge ved Mejlby, og Rødrygget Tornskade i Kastrup enge øst for Arnum.

den 13. maj - Her er det Agerhønen der prøver at gemme sig i den nyspirede kornmark på Yder Bjerrum..