De fleste billeder kan klikkes op...
Den 22. maj - Jeg kørte en smut ud til Munkesøen, hvor Maj-gøgeurt står i blomst lige nu, her sammen med Kæruld.
Videre går turen så til Gelsbro, hvor hhv. Tornsanger og Rødrygget Tornskade er på plads..

Den 21. maj - Her til aften kørte jeg en tur ud til vandet, for at skyde nogle billeder til Nationalparkernes fotokonkurence. Billedet herover, er taget ved Mandø ebbevej, omkring højvande, med mit gamle Nikon 995. - Billedet herunder er taget ved Gl. Hviding engsø, hvor traktorbussen fra Mandø, kun er en lille prik på havbunden,
-Her er det Engpiberen ved rampen til Låningsvejen, der har fundet en laber larve til ungerne...

Den 17. maj - Her til aften kørte jeg en tur ud til Gl. Hviding engsø, hvor 2 stk. Rødhovedet and tidligere på dagen var blevet meldt ud. - På vejen derud, langs Råhedevej, fouragerede denne flotte Hedehøg han. Fuglen er ringmærket på venstre ben med en alu ring.
Imens jeg sad og fotograferede de to meget fotogene ænder, kom 13 Traner fra øst, og fløj ud på forlandet. Så mange Traner har jeg aldrig set på en gang før, det var et fedt syn..
Den 11. maj - Jeg har den sidste uges tid været en del gange ude på Mellemvej, for at fotografere Pomeransfugle. Det er ved at være sidste udkald. Om et par uger, er de trukket videre til de høj nordiske ynglepladser. -
Ved Munkesøen er Nattergalen ankommet, så jeg kørte ud for at se om jeg kunne komme på skudhold af den. Det kunne jeg ikke, - derimod stillede Dompap hannen gerne op til fotografering...
Stenpikkere trækker i disse dage i stot tal igennem landet, som her ved Kammerslusen..
Den 3. maj - Imorges stod jeg tidlig op, og kørte igen ned til Lindet skov, for at få lidt flere billeder af Sortspætte parret. Jeg gemte mig på behørig afstand bag et træ, med sløringsnet og camouflagetøj, i 1½ time. Det var skide koldt, der var kun 2 graders varme. - Men det var det hele værd, jeg fik fine billeder af Sortspætterne, og som extra bonus, fik jeg besøg af det lille røde Egern...

Den 2. maj - Imorges kørte jeg til Sneum digesø, for at lede efter de tre Rødhalsede gæs, der raster der lige pt. - Her er de skudt vest for motortrafikvejen ved 'lille mallorca'