Den 30. juni. - Efter tre gange besøg og mange timers venten, lykkedes det at få nogenlunde brugbare billeder, på stor afstand, af Drosselrørsangeren ved Sneum dige sø. Den sidder og synger i sivene ved P pladsen ved søen, og kommer sjældent til syne..

Den 20. juni. - I dag var tre Storke på besøg på græsmarkerne øst for Tved.

Den 15. juni. - Her kommer Hedehøg hannen hjem med mad til hunnen der i øjeblikket ligger og ruger på æggene. Den er i øvrigt ringmærket med nr. 1J i Harreby for et par år siden. (projekt Hedehøg)
Og når man er ude at lede efter Hedehøgen, kommer man nogen gange helt tæt på Ræven, som her i Husum enge syd for Rømødæmningen.

Blåbåndet Pragtvandnymfe
Den 8. og d. 13. juni. - Hvis man i denne tid går en tur langs åen, eller i nærheden af et vandløb, kan man ikke undgå at se disse smukke Pragtvandnymfer, hhv. Blåvinget- og Blåbåndet pragtvandnymfe, der lige nu sværmer rundt og har fuld gang i parringsspillet. - De laver et hjerteformet parringshjul, hvorefter hunnen dykker ned under vandet og lægger sine æg i vandplanterne, og dør så derefter. - Æggene klækker, og nymfen lever så de næste 2-3 år i åen, indtil den kravler op på et strå, folder vingerne ud og bliver til en smuk Pragtvandnymfe..
- Billederne er taget ved Gels å mellem Obbekær og Varming.
Blåvinget Pragtvandnymfe
Rød Vandnymfe

Den 8. juni. - Der er godt gang i fuglesanger lige nu. Skovpiberen her kunne høres i Bjerreskoven, i den forholdsvis nyplantede del langs Mosevej. (grusvejen)
- Og Vandingsmaskinerne stod i morges og lavede de fineste regnbuer derude i Ribe mose...(sammensat af tre billeder)

Den 6. juni. - Jeg var på Hedehøge mission idag i Ballum enge i dag, hvor denne Havørn over hovedet på mig.