Jeg er igen, i år, en del af "Projekt Hedehøg" som i korte træk går ud på at finde de 25 - 30 par Hedehøge der yngler her i landet, finde rederne i landmandens græs- eller kornmarker, og få dem indhegnet, så landmanden ikke klipper ungerne i stykker under høsten. Alt sammen i tæt samarbejde med den enkelte landmand. - Se Projekt Hedehøg 2019 her..

den 4. juni - I området mellem V. Vedsted og Råhede, fouragerer dagligt over 70 Traner for tiden, Her skudt på stor afstand. Og Tornsangeren synger for fuld hals fra småbuskene ved Hviding engsø.

den 3. + 18. juni. - Lige nu står Kornvalmuen i fuldt flor, som her i V.Gasse.