den 26. juni - Her sidder Gøgen og kigger efter noget spiseligt i den høje vegetation langs digegraven ved Kammerslusen. Her får den øje på en stor laber larve som den hopper ned og henter, og kort efter er den væk igen.
- Og igen ved Kammerslusen, hvor det nu er Rørhøgen der er på jagt..

Den 23. juni - I min søgen efter ynglende Hedehøg, fandt jeg et par 1k hanner, (ungfugle fra sidste år, og hanner yngler først som 2 årig) sammen med en ældre hun, ved Tanderup digevej/Mellemvej, hvor de holdt til i et par uger. - og ved Kammerslusen holdt en lille flok Brushaner til, som netop var begyndt at fælde de flotte kravefjer

Den 14. juni - Der holder et par Isfugle til i klæggraven ved Vilslev enge..