Den 3. juni. - Her fanger Ræven mus i græsstrengene på Roager Vestermark.

Den 2. juni. - Svaneparret i den lille sø ved Rømødæmningens start, har nu fået unger.
Og i klæggraven i Ribemarsken har jeg fotograferet Rørsanger
Sivsanger
- og Sortstrubet Bynkefugl