Hedehøg Circus pygargus
Ottersbøl - den 19. maj 2019
Mellemvej, Nr. Farup - den 18. maj 2019
Ballum enge - den 6. maj 2019
Ribemarsken - den 17. juni 2018
Nr. Farup enge - den 23. juni 2017
Mellemvej Nr. Farup - den 21. august 2016
Mellemvej Nr. Farup - den 14. august 2016 (unge fra i år.)
Mellemvej Nr. Farup - den 9. august 2016 unge fra i år
Mellemvej Nr. Farup - den 6. august 2016 (adult hun m/ blå ring.)
Fladsåen - den 23. juli 2016
Ribe mose - den 8. juni 2016
Hareby - den 1. juni 2016
Ribe Holme - den 3. maj 2015
Hedehøg familie ved Kammerslusen - den 13. august 2014

Nr. Farup enge - den 4. juli 2014
Råhedevej - den 17. maj 2014
Ballum enge - den 9. juni 2013
Ribe holme - den 17. juli 2012
Ballum enge - den 10. maj 2009 -
Ballum enge (ungfugl) - den 31. juli 2009
Ballum enge - den 19. maj 2011