den 17. juni - Fouragerende Hedehøg på Ribe Holme. - I forbindelse med projekt Hedehøg, brugte jeg rigtig mange timer med at lokalisere rederne af de to Hedehøge par der huserede i Ribemarsken i dette forår, det lykkedes aldrig, og pludselig var de væk igen..:(
Her er det Gul Vipstjert der har samlet guf til ungerne..

den 15. juni - Der er i år to unger i reden hos Havørne parret ved Brøns.. - her en af de gamle fugle.

den 13. juni - Stæreungerne har nu forladt redekasserne og samles nu i småflokke i marsken, som her i Hillerup enge. Flokkene bliver større og større henover efteråret, efterhånden som der kommer flere til..

den 4. juni - Her er det Rørsangeren der sidder og jazzer på en pind i Jedsted enge..

den 1. juni - Den Rødryggede Tornskade har i år valgt at yngle i klæggravens små buske i Hillerup enge. Det er første gang jeg oplever herude i marsklandet..