Den 27. april - Min genbo har for tiden fire små Harekillinger i haven. De lever livet farligt her i byen hvor der både er biler, hunde og katte, men det lader til det går alligevel..

den 24. april - Denne smukke Sorthalset Lappedykker holder til i Sneum digesø, og så er der endda hele fire af dem.

den 23. april - Fiskeørnen er også ankommet fra vinterkvarteret i Afrika, og denne hang i luften over åen ved Ribe Holme.
Den Gule Vipstjert ankommer i disse dage i stort antal fra vinterkvarteret, som her på Ribe Holme. -
Herunder er det Tårnfalken der hænger og muser over diget ved Tanderupdigevej.
I dag den 23. april, så jeg årets første nyklækkede Vibeunger på stubmarkerne i Ribemarsken. Viben ynder at bygge rede på disse enge hvor der er en smule vegetation. Desværre er engene nu ved at være så tørre, efter vinterens oversvømmelser og marts måneds megen nedbør, at landmændene nu kan pløje og tilså engene igen, med det resultat at årets Vibeunger bliver pløjet 30 cm ned under jorden, mens forældre fuglene flyver forvirrede rundt over plovfurerne.
Det sker hvert eneste år, og det sker lige nu. - Det er utrolig man ikke kan finde en mere skånsom måde at dyrke, eller ikke dyrke de fugtige enge på. Der burde være en sidste frist for at pløje, såvel som at hunden af samme grund skal holdes i snor pr. 1. april.. Det er dybt frustrerende at se på. :(

den 22. april - Der er fuld skrald på farverne på de friske nye yngledragter..

den 20. april - Så mellemlandede de første fire Pomeransfugle i Ribemarsken, på vej mod de arktiske ynglepladser.
- en anden sjov fætter jeg mødte på Pomeransturen, var denne Rustand, som gik med at par Gravænder nord for Kammerslusen. - Rustanden er en kanelfarvet mellemøstlig fætter til vores Gravand.

den 17. april - idag havde jeg Besøg af Kvækerfinken her på min foderplads, for første gang i denne sæson. Den skulle vist lige have tanket lidt solsikkeolie på inden turen nord på..
Her til aften, kørte jeg ud i skjulet ved Kammerslusen, hvor Krikænderne her var inden for rimelig skudhold.

den 15. april - Rørhøgen, der ankom for 2-3 uger siden, er nu ved at etablere sig i rørskoven ved klæggravene nord for Kammerslusen. - Det gør den den iøvrigt hvert år.
Turen hjemad gik over Varming, for lige at få solnedgangen med, - ja og så lige de grimme højspændingsledninger..

den 5. april - det er blevet forår, og planterne vælter op af jorden, og de første er sprunget ud, Blåhalsen er ankommet fra Afrika, og sidder nu og synger i en lille busk i Vilslev enge, i håb om at lokke en hun til.
- og Solsorten hjemme i min egen have trænger lige til et lille bad. Det kan næsten tømme fuglebadet for vand.