Sorthalset lappedykker Podiceps nigricollis
Sneum digesø - den 24. april 2019
Astrup engsø - den 6. maj 2012
Astrup engsø. - den 21. juli 2011
Gl .Hvidding engsø. - den 18. juni 2011