Den 29. april - Så har traneparret i Kongemosen ved Lindet skov fået unger. - her er de ude at fouragere langs skovkanten, og ses ganske fint fra Allerupvejen, hvis man bliver siddende i bilen.

Den 22. april - Dagens motionstur gik til Lindet skov, hvor vi tog den røde tur rundt. I de store Lærketræer ved Røverhulen hoppede den Brogede Fluesnapper rundt og snappede fluer.
Morgenturen gik til Ballum enge, hvor et par af de sjældne Agerhøns fouragerede i morgendisen. - Det er ikke let at være Agerhøne i det moderne landbrugsland, derimod går det bedre med Bramgåsen, dem blir der flere og flere af. - Der er stadig tusindvis af Bramgæs i engene, men i løbet af 2 - 3 uger, vil de fleste nok være draget nordøst over til ynglepladserne.

Den 20. april - Ved de nordlige klæggrave ved Kammerslusen, et det nye flotte fuglekigge- fotoskjul ved at være færdig, det blir rigtig godt..:-)

Den 15. april - Jeg kørte her til aften ved 20 tiden, en tur til Vilslev enge, for at kigge efter Blåhalsen, og det er nu her inden der kommer blade på træer og buske, de er nemmest at få øje på. - På vejen hjemover fik jeg øje på Mosehornuglen herunder...
I middags var vi en tur i Hvejsel, (nord for Jelling) og besøge vores søn og svigerdatter, som ofte får besøg i haven af den Røde Glente, og det kan man jo godt blive lidt misundelig på :-) - Glenteparret har forøvrigt overvintret i området..

Den 10. april - Et par Sølvhejrer holder i disse dage til i Astrup engsø. - På nederste billede er de så kommet lidt for tæt på Strandskaden, som ihærdig prøver at jage dem væk. - Det er lidt spændende om de med tiden vil begynde at yngle dernede, da der ofte fouragerer Sølvhejrer i området.

Den 6. april - Et Stillits par har tilsyneladende valgt at slå sig ned på min matrikel iår, så dem glæder jeg mig til at følge. - Fuglen her er skudt igennem stuevinduet i regnvejr. (ikke det helt optimale.)

Den 5. april - Her går den ene af Tranerne fra Kongemosen ved Lindet skov og fouragerer på den frosne mark i dagens første lys. - én Trane lige pt. er tegn på at den anden ligger og ruger et sted, så det er gode tegn.
Så må vi blot håbe at parret er mere heldig end sidste år, hvor de mistede begge unger :-(

Den 4. april - Jeg kørte en aftentur ud til Kammerslusen for at se om Svalerne skulle være dukket op, - det var de ikke, derimod gik denne Indiske gås, sammen med ca. 20 Grågæs ved klæggravene nord for kammerslusen. - Det er første gang jeg ser sådan en fætter, og sammenlignet med Nilgåsen, er den nu da meget sød....

Den 1. april - Så er den Røde Glente vendt tilbage igen. Den ses her fouragere ved Renbæk fiskesø. - Et muligt ynglepar holdt til i området sidste sommer, men om de fik unger på vingerne, fandt vi aldrig ud af.