Den 29. april - De seneste dage har mange været ude på Mellemvej og Søvej for at krydse Pomeransfuglen af. - Her i eftermiddags, var der 23 af slagsen set fra Søvej i Nr. Farup...
Og Haren stillede kortvarigt op til fotografering derude på Søvej..

Den 18. april. - Så landede Storken i reden på det gamle Rådhus, efter et par dage hvor den fouragerede på markerne udenfor byen. - Som det ses på nederste billede, er det en tysk ringmærket stork..- ska det mon lykkes iår..

Den 16. april - Smuttede her til aften en tur ud ad Mellemvej for at se efter Pomeransfugle, - der var ingen Pomeransfugle, derimod to Mosehornugler helt ude mod vest.,
Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel i Ribemarsken, mens tågen kom krybende ind øst fra, og lagde sig som en dyne over Ribe..

Den 13. april - Så er den Hvide Vipstjert dukkert op på Ribe Holme, - og endda en enkelt Sortrygget en af slagsen var der i flokken.
Jeg har i den senere tid været på jagt efter Tranerne i Vester enge, og nu har jeg fundet dem derinde i mosen. De har ikke ynglet iår, jeg tror det er et ungt par der har etableret teritorium, og først yngler om et år eller to.

Den 11. april - Godnat Ribe, incl. de grimme højspændingsledninger der går over Ribe Østerå - skudt fra Varming...

den 8. april - God morgen Ribe. Morgentrækket er igang og det tegner til at blive flot vejr, og idag vil jeg ud og finde Blåhalsen. - Det lykkedes ved Jedsted enge og ved ved Kammerslusen.
Blåhalsen har haft stor fremgang i de senere år, hvor man for 10 - 15 år siden kun sjældent så den, møder man den nu overalt i marsken.
Storken her har de sidste par dage stået på reden på det gamle Rådhus, og vist også på Inges rede på Haderslevvej. Efter få dage, smuttede den igen. Jeg løb på den ude på Seemgårds marker, hvor den fouragerede på en majsstubmark. En Havørn dukker op ovre fra Seem skov, og kommer allarmerende tæt på. - Fuglen letter og flyver sydover, og ingen har vist det den siden..

Den 6. april - En lille tur ned omkring Gl. Hviding engsø, hvor der stadig er masser af Bramgæs, med Rejsby kirke i baggrunden. (hvorfor skal det altid være Domkirken). Herunder er det Sanglærken, hvis sang høres overalt lige nu.,- denne her var dog ganske tavs..

Den 2. april - 2. påskedag stod jeg op sammen med solen, og tog dette billede fra Ribe Holme.