Den 23. april - Jeg kørte en tur ud til kammerslusen idag, på vej hjem fra arbejde. I den nordlige klæggrav ligger et par underlige hybridgæs. - Det er en tam hun Canadagås med dens afkom (canadagås x tamgås) fra et privat "gåsehold" ved Ribe. De burde vel egentlig skydes væk, da de jo ikke hører til i naturen.
 Canadagås og hybridgås
Grågæs
Og rundt om klæggraven gik en lille flok Grågæs og græssede.. - se det er jo rigtige gæs!!

Den 14. april - En dag med fuld sol og 20 grader, ja det er jo næsten juli vejr. - Gitte og jeg kørte til Rømø og gik en morgentur på 6 km. i Kirkeby plantage. Jeg så årets første landsvale på vej derover, og på forlandet syd for Rømødæmningen stod flere tusinde Bramgæs. - Billedet viser blot en lille morgenglad Rødhals der lader sin spæde røst lyde ud over klitfyrplantagen..(det lød da smukt)
Rødhals for fuld hals

Den 7. april - Jeg kørte ud til Gelsbro for at se om jeg kunne genfinde det Sortstrubede bynkefugle par, jeg havde set for en uges tid siden. - Og jo sørme, - hannen sad på sin pind, -så mon ikke de kommer et kuld bynkeunger på vingerne igen iår.
Sortstrubet Bynkefugl
Hvid vipstjert
Der efter var jeg ude langs Fladsåen hvor de Hvide vipstjerter er ved at indfinde sig fra de sydlige himmelstrøg.

Men Digesvalerne var der ingen af endnu, der går nok lige en uge eller to endnu.