Krikand Anas crecca
Klæggravene nord for Kammerslusen - den 17. april 2019
Ribe Holme - den 11. marts 2013
Digegraven ved Vilslev enge den 20-4-2012