Den 23. april - så er der Amerikansk Krikand ved Kongeåslusen, som kendes på den hvide halvmåne, til forskel fra dens europæiske fætter med den vandrette fartstribe.
- Så er Svalen kommet, eller det er nu omkring 14 dage siden jeg så den første. men først nu er det lykkedes at komme på skudhold som her ved Kammerslusen.

Den 22. april - Idag lykkes det at komme på skudhold af den smukke Atlingand, der den sidste måneds tid har holdt til i klæggraven nord for Kammerslusen. - Og den lokale Blishøne stillede også op til fotografering.
Lørdags gå/motionsturen blev idag henlagt til Lindet skov, hvor Bøgen netop er sprunget ud, og Tranerne fouragerede på markerne mellem lindet skov og Arnum Nykro

Den 17. april - Lykkedes det at komme på skudhold af den ellers sky Ringdrossel i Juvre på Rømø. - Hvorimod det er lidt nemmere at komme på skudhold af Sangdroslen herunder på Ribe Camping plads....

Den 15. april - I den senere tid har en lille flok Sølvhejrer holdt til i området. De er set flere gange ved Kammerslusen, (som herover) Ribe Holme og Ribe Østerå, så mon ikke det er et spørgsmål om tid, inden de begynder at yngle her.

Den 13. april - Så har Grågåsen fået unger, som her ved Kammerslusen. - De første unger blev allerede set den 1. april her i DK, og det er rekord tidlig..
Den 10. april - Så er den Hvidbrystede Præstekrave igen ankommet til Lakolk strand på Rømø, hvor den yngler ganske fåtallig.

Den 9. april - Der er skrald på farverne her i yngletiden hvor hunnerne skal imponeres. - Her er det Blåhals ved Kammerslusen, og Dompap her hjemme i min egen have, hvor et par har slået sig ned..

Den 8. april - Mange småfugle ankommer i disse dage tilbage til yngle pladserne, mens andre trækker videre op igennem landet til ynglepladserne nord på. - Øverst er det Misteldrossel, skudt i Varming, dernæst Gransanger ved Munkesøen og EngpiberRibe Holme...

Den 2. april - Årets første Blåhals blev skudt i klæggraven lidt nord for Kammerslusen.

Den 1. april - Jeg kørte her til aften ud på Låningsvejen for at prøve at fange de store Ryleflokke der lige nu tanker op i Vadehavet, til den den videre rejse nord på.