Flere af billederne kan klikkes op
Den 27. april - Så er ungerne kommet til verden hos Skallebæk Tranerne ved Lindet skov. Det betyder at de er udruget, hvor alle vandhullerne har været tilfrosset, og jorden dækket af sne, som jo først forsvandt her først i april. Det er sgu godt gået.

- Og man skal ikke være ret mange dage gammel, før man kan løbe rundt og laver flyveøvelser...


Den 25. april - Jeg kørte imorges, i halv tåget vejr ud ad Bjerrumvejen. Jo længere jeg kom vest på, jo mere klarede det op i vejret. pludselig ved Ribe Holme, får jeg øje på Duehøgen her, der sidder på toppen af en hegnspæl og indtager sin frokost. jeg når lige at skyde 4 skud af den, inden den letter med byttet, for at fortsætte frokosten på behørig afstand.. det var en fed oplevelse :)
- Turen gik om til de Nordlige klæggrave, hvor en Mosehornugle flagrede rundt, videre op til Hillerup engevej, hvor der var yderligere en Mosehornugle. -

Den 23. april - I formiddags ankom Hedehøgen til området nord for Kammerslusen. :) - nu er det rigtig blevet forår....

Den 22. april - Så dukkede årets første Gule Vipstjert op, ihvertfald for mit vedkommende. og det var ved Astrup engsø, hvor også Fjordternerne var ankommet til den lille koloni på den lille ø. -
Vi kørte videre til Lakolk strand, hvor den Lille Præstekrave fouragerede.

Den 21. april - Jeg kørte idag ned til Astrup engsø. På vejen derned , i Astrup enge, fandt jeg denne smukke blåhals, der sad og sang i en lille Pilebusk. De er nemmest at se lige nu inden træerne springer ud.
På vejen derned, så jeg årets første Stenpikker i Rejsby enge.

Den 20. april - Jeg kørte en tur gennem Jedsted enge, hvor Musvågen herover lige var blevet færdig med en mus. - turen gik så ned over Kammerslusen, hvor Haren her sad og trykkede i det korte græs, den troede vist ikke jeg kunne se den :) - og videre med bjerrumvej hjemad. - På Ribe Holme spankulerede den Store Kobbersneppe rundt.

Den 19. april - Jeg kørt ind til det nye Snæbelstryg i Stampemølleåen, og jeg skal love for at Svalerne er ankommet. Alle tre arter var representeret her. Ca. 25 Digesvaler (herover) og ligeså mange Landsvaler (herunder) og en halv snes Bysvaler fløj frem og tilbage, og nabbede insekter.

Den 18. april - Jeg kørte her til aften en tur ud på Mellemvej, for at se om Mosehornuglerne fra igår, stadig var i området. - Jeg fandt dem ikke, derimod kom Havørnen ind over De nordlige klæggrave.

Den 15. april - Jeg kørte en smuttur ud til Kammerslusen her til aften. - Da jeg kommer 500 meter ned af Mellemvej, får jeg øje på fyren her. Jeg får stativ oig kamera stillet op, mens den sidder og kigger på mig i laaaaang tid. - Da den letter, letter der en mere et stykke derfra, + to fugle fra marken ved siden af, om med ét er der 4 Mosehornugler i luften, på vej væk :( - men jeg prøver lige imorgen igen :)

Den 14. april - Ringduen er begyndt at bygge rede her hjemme i en af havens store træer.... Herligt...
Ved Jedsted mølle fouragerer et par Grønbenede Rørhøns..
Jeg kørte imorges en lille tur fra Vilslev enge til Kammerslusen. - og der er ankommet rigtig mange småfugle, som her th. Tornirisk hun.
og Husrødstjerten herunder.
Selv Fuglekongen vimsede rundt i en af småbuskene derude.
Ved de nordlige klæggrave ved Kammerslusen svømmede et par Atlingænder rundt sammen med Trold- Pibe- Krik- Grå- Grav- Pibeænder. - Det er sjældent man ser dem på disse kanter..

Den 12. april - Så er Gransangeren, som den første af sangerne, ankommet fra vinterkvarteret. - Jeg talte fem mellem Hviding engsø og Rømødæmningen, og der har sikkert været mange fler.. Det er nok starten på det helt store træk af småfugle, der vil passere landet iløbet af de næste par uger. -
Og Bramgæssene holdt stor badedag i de nordlige klæggrave ved Kammerslusen idag..

Den 9. april - I det nye Snæbel stryg der er lavet i Stampemølleåen bag ved silvan, holder der i øjeblikket 3-4 Bjergvipstjerter til.

Den 8. april - I Gredstedbro jernbane sø, er det Gråstrubede Lapperdykker par på plads i den sydlige ende af søen. Det er efterhånden blevet tradition at de yngler der..
Ribe Holme luskede ham her rundt...

Den 6. april - Solopgangen gør Kongeåen til det pureste guld..
- Selv om det stadig er p.... koldt, er det nu alligevel lidt forår i luften. Den Hvide Vipstjert er ankommet, og sidder og synger ved Kongeåslusen, mens Rørspurven synger i digegraven,
- Og herhjemme i haven, synger Grønirisken...
Gitte og jeg, kørte en tur til Uge syd for bolderslev i Sdr. jylland, for at se den Rødhovedede and, der har opholdt sig der i en uges tid. - Billedet er kun et dokuskud, taget på meget stor afstand i regnvejr, for anden lå selvfølgelig i det alle fjerneste hjørne af søen.

Den 3. april - Jeg kørte fra Kongeåslusen til Kammerslusen, for at se om Blåhalsen skulle være dukket op. Det var den ikke, det er i det hele taget meget fuglefattigt derude lige nu.
- Ved Kongeåen, kom jeg dog rimelig tæt på Hvinanden herover. - Og Spurvehøgen herunder jagede langs med digegraven, den har nok ædt alle Blåhalsene :-)