Den 29. januar. - Idag har jeg været på intensiv afdelingen på Esbjerg sygehus, hvor jeg har hængt 37 af mine billeder op, med motiver fra Nationalpark Vadehavet. Her skal de så hænge de næste ca. tre måneder, til forhåbentlig stor glæde for patienter, pårørende og personale, og billederne kan selvfølgelig købes, hvis nogen måtte ønske det. - Du kan se flere her.

Den 20. januar. - Selv om kalenderen kun siger januar, er Hyben, eller Rynket rose allerede ved at springe ud, og Pilen står med gæslinger..

Den 17. januar. - Idag stod jeg op før solen, og kørte ud i Nr. Farup enge for at fange solopgangen og den smukke morgenhimmel..

Den 16. januar. - Jeg kørte idag en tur til Fæsted mose, for at fotografere de småfugle der bliver hos os om vinteren. Sumpmejsen og Halemejsen var der, både den sydlige -(m. mørkt hoved) og den nordlige variant (m. hvidt hoved) var der, foruden Rødhals og Gærdesmutte.
Senere på dagen, gik turen sydøst over, mellem Gånsager og Lindet skov, hvor Traneparret fouragerede sammen med ungen fra sidste år og en stor flok Sang- og Pibesvaner.

Den 14. januar. - Turen gik til Kammersluse, hvor Fjeldvågen her sad på en pæl. Den lettede da jeg rullede forbi, og begyndte derefter at "muse" lige over min bil, så billederne er håndholdte dogmeskud, taget ud af sideruden på min bil.
Da jeg nærmede mig klæggraven, lettede hele flokken af Krikænder, Pibeænder, Gråænder, Skeænder og et par Spidsænder..
Jeg talte idag over 400 gulnæbbede Svaner i Ribemarsken, fordelt på 4 flokke..

Den 13. januar. - Jeg var lige en tur ude på Lundsmarksvej, for at få lidt styr på Pibesvanerne .(herover) De er rykket en kilometer længere vest på, og er nu på en oversvømmet græsmark. Herunder er det Sangsvaner der svømmer rundt i vandpytterne..

Den 7. januar. - Turen gik sydover idag, selv om det var gråvejr, regnbyger og solskin. På Lundsmarksvej, et par kilometer vest for Roager, går et par hundrede Sangsvaner og 10 Pibesvaner. - Øverst ses et kuld unger fra sidste år, og nederst er der både Sangsvaner og Pibesvaner. Pibesvanen er væsentlig mindre og har mere sort end gul på næbet, ved Sangsvanen er det omvendt, mere gult end sort..
Turen gik videre til Ballum enge, hvor der nok var sammenlagt omkring 10.000 Bramgæs. Vejret blev gråt og trist, så jeg nøjes med de fem gæs herunder som jeg var rimelig tøt på.
- og så lige lidt forårstegn på diget ved Ballum sluse...