Den 19. februar. - De oversvømmede enge virker som en magnet på ænder og gæs, som Gravænderne og Bramgæssene her i Hillerup enge.
Haren her sad på marken bag Vadehavscentret og lyttede med med det ene øre.
Turen gik over dæmningen til Rømø, hvor en Havørn sad på forlandet med sit bytte, (på alt for stor afstand) og en Spættet sæl tog sig et hvil på Lakolk strand...

Den 18. februar. - Der står rigtig meget vand omkring Ribe. Ved Kammerslusen står det op over kanten, og Jedsted engevej har ikke været farbar de seneste 2-3 måneder. (Billedet har iøvrigt været vist i tv2-vejret.)
En Havørn flyver langs med Vesteråen, får øje på en fisk, og fanger den på bedste Havørne maner. - Der ville jeg godt have været lidt tættere på.
Foråret nærmer sig, der er masser af Viber i engene, og Sanglærkerne hænger overalt på himlen derude.
Og der er masser af Grågæs og Blisgæs derude..

Den 10. februar. - Der blæste en vældig vind fra vest, og Spidsænderne fløj lavt i småflokke ved Låningsvejen, mens tårnfalken sad og skuttede sig i vinden.

Den 7. februar - Ved klæggravene ved Kammerslusen er der forår i luften og alt ånder idyl, indtil Vandrefalken kommer jagende indover, og letter hele dammen. De slap dog alle med livet i behold.