20.-21. januar - Bramgæssene går til overnatning i solnedgangen syd for Kammerslusen. - så bliver det ikke smukkere...

den 19. januar - 1000 - 1200 Sang- Pibe- og Knopsvaner overvintrer i øjeblikket omkring Ribe, med primær overnatnings plads i Ribe Østerå. Fouragerings pladserne er Vester enge, Ribe-, Kalvslund-, Fæsted mose, og engene nord for Østeråen, altsammen lige under, hvor de nye højspændingsledninger kommer til at gå.. :(

den 18. januar - Jeg kørte idag en tur gennem Fæsted mose, for at tælle Svaner. Der stødte jeg på denne lille fætter herover, Fyrremejsen, som til forveksling ligner Sumpmejsen. Det er første gang jeg kommer på skudhold af den, så det endte alligevel med at blive en ganske god dag. - Senere på dagen var et par Mosehornugler på musejagt, ved Kammerslusen i dagens sidste lys.
Her Sidder Tårnfalken og slår mave efter at have spist en mus, ligeledes ved Kammerslusen..

den 30. december - Vejret artede sig idag fra den gode side, skyfrit fra en næsten skyfri himmel, så jeg måtte igen en tur op til Fiil sø for at skyde Kohejren, der for tiden har taget ophold i området. Jeg skød den tidligere på måneden, men mistede billederne da min computer afgik ved døden..:( - så lidt heldigt den stadig er der... :)