Den 5-8. januar - Selv om vi er en uge inde i Januar og der ligger både is og sne derude, er der stadig 100.000 Stære ved Ribe Østerå. - De laver hver aften den flotteste ballet på himlen over Varming og Skallebæk, og de 2 - 3 Spurvehøge på stedet, sørger for at holde dem i luften en halv time hver aften..

Den 7. januar - Så blev det vinter med en smule sne og rimfrost inat. Det giver de fineste små iskrystaller som blinker i solen, som her i Bjerreskoven.
Ved Kammerslusen er klæggravene næsten frosset til, på nær en lille våge i den fjerneste hjørne. Her svømmer et par Sangsvaner og en enkelt Blishøne rundt. Pludselig dukker Havørnen op, den får øje på Blishønen, som den ihærdig prøver at fange, men Blishønen dykker bare hver gang. Efter utallige angreb, opgiver ørnen og flyver videre, og den forpustede Blishøne popper op til overfladen igen - Det var vildt at overvære...

Den 2. januar - Godt nytår. - På juleferiens sidste fridag, stod jeg op sammen med Sangsvanerne i Nr. Farup enge, og skød en stribe gule skud i dagens første lys/modlys.
I flokken på ca. 100 Sangsvaner og nogle få Pibesvaner, var disse tre halsringmærkede svaner, som fulgtes ad meget tæt. Det er sikkert kuld unger fra forrige år. Jeg har indsendt data til zm, så må vi så se om de gider at svare tilbage igen. - Ved Jedsted mølle, er Vandstæren igen på plads ved den nyudgravede sø.