Den 24. januar - En rask lille køretur ud i engene, hvor solen engang imellem tittede frem bag skyerne, gav følgene: En lille flok Sangsvaner, og et par Pibesvaner yderst til højre ved Nr. Farup. - Og i Jedsted enge rastede Bram- og Blisgæs, Sangsvaner og Stormmåger på de oversvømmede enge.
Overalt derude støder man på Sjaggeren, som lige nu opholder sig i stort antal i Ribemarsken.
- Den milde vinter gør godt for Agerhønsene, som her i Vilslev enge...

Den 9. januar - Stormene ´Egon´ og ´Dagmar´ fik vandet til at stige vildsomt omkring Ribe, som her på Skibbroen og Hovedengen. - Og billedet herunder er fra Lakolk strand, hvor vandet stod helt op til klitterne.
På vejen hjem fra Rømø, kørte jeg over Astrup enge, hvor denne Snegås lyste op i en lille flok Grå- og Blisgæs... herunder er det Gravænder der fouragerer på de våde enge ved Kammerslusen..

Den 4. januar - De seneste dages hårde blæst, har bevirket at der er en masse bagvand omkring Ribe, som her i Hillerup enge, hvor Sangsvanerne fouragerer på de oversvømmede marker. - Jeg vil tro der er omkring 500 Sangsvaner i Ribemarsken lige pt. + 250 i Fæsted mose + det løse, så små 1000 gulnæbbede svaner omkring Ribe, er da meget godt. - I eftermiddags var luften blå af Bramgæs, - 6-8000 fugle kunne ses fra Bjerrumvejen ved Ribe Holme..