Sangsvane Cygnus cygnus
Sang- og Pibesvaner i nr.Farup enge - den 14. januar 2020
Lundsmark/Roager - den 13. januar 2020
Lundsmark/Roager - den 7. januar 2020
Klæggraven ved Kammerslusen - den 7. november 2019
Ved Vasevej nord for Tange bakker - den 19. januar 2019
Kalvslund mose - den 2. december 2016
Kammerslusen - den 3. januar 2016
Hviding engsø - den 21. juni 2015
Nørre Farup - den 24. januar 2015
Hillerup engevej. - den 4. januar 2015
Astrup engsø - den 23. november 2014
Mellemvej Nr. Farup - den 2, februar 2014
Mellem Damhus og Lustrup. - den 22. januar 2010