Fugleflokke
Forår og efterår samles store flokke af vadefugle, stære, ænder og gæs i vadehavet og langs vadehavskysten....Her vil jeg prøve at få lidt samling på dem...
Klæggraven ved Kammerslusen. - den 14. januar 2020
Ribe Holme - den 21. marts 2017
Ribe Østerå, bag Tange skov - den 20. oktober 2015 (klik for flere billeder)
Vilslev enge - den 24. August 2015
Bjerrumvejen Ribe - den 13. august 2015
Strandskader og Islandske Ryler ved Mandø sluse. - den 21. april 2015
Ribe Holme - den 4. januar 2015.
Jedsted forland - den 10. oktober 2014
Mandø - den 27. marts 2014
Mandø ebbevej - den 25. marts 2014
Ribe Holme - den 20. marts 2014
Rømødæmningen - den 14. marts 2014
Vilslev forland - den 18. oktober 2013
Vilslev enge - den 30. september 2013
Ribe Holme - den 14. marts 2013