Hvid vipstjert Motacilla alba
Hvid Vipstjert og Sortrygget Hvid Vipstjert på Ribe Holme - den 13. april 2018
Ribe Holme - den 10. marts 2017
Kammerslusen - den 22. marts 2016
Mandø - den 3. oktober 2014
Ribe. - den 22.marts 2014
Hvid vipstjert i Ribe, den 30. august 2013
den 10-5-2009- Sortrygget hvid vipstjert ved Ballum sluse
Helms polde Havneby Rømø den 28-3-2010