Den 27. september. - Gammel Hviding engsø havde i dag, sidst på dagen, besøg af et par Rustænder, - og smukke er de jo når lyset falder rigtigt.
- Rustanden hører oprindelig til i Asien og Rusland, men små bestande er poppet op i Bla. Tyskland og Holland, formentlig fra undslupne fangenskabsfugle.

Den 23. september. - "Fuglene flyver i flok, når de er mange nok" skrev Benny Andersen for 50 år siden. - Og mange nok, det er de i denne tid derude i Ribemarsken. De våde enge virker som magneter på måger, stære ænder og gæs. - Billederne er taget over de sidste par dage ved Tanderup digevej...
Grågåsen herunder, er ringmærket tidligere på sommeren i Stavanger i Norge.
Den 23.-30. september. - Det er ikke sjovt at være en lille mus derude i Ribemarsken for tiden, da der er Rigtig mange rovfugle derude lige nu. - De kommer nord fra, og trækker lige nu ned gennem landet på vej til varmere himmelstrøg, og nogle vælger at overvintre her hos os. - Her er det Fiskeørn, Rørhøg, Vandrefalk, Dværgfalk, Tårnfalk, og så lige en ung Steppehøg blev det også til,

Den 20. september. - Over 400 Traner flyver hver morgen og aften til og fra overnatningspladserne i vandkanten på Råhede vade.
- I formiddages mødte jeg et par hundrede af dem i Råhede enge, hvor de fouragerede i større og mindre flokke..
På Råhede vade spangulerede den Lille Kobbersneppe rundt i flodskarnsbræmmen fra sidste højvande.