den 29. september - En hurtig efter fyraftenstur op over Jedsted enge, hvor det lykkedes at komme på skudhold af den musende Tårnfalk, der kæmpede mod vinden. - videre mod Vilslev enge, hvor en større flok Hjejler havde søgt læ på øst siden af diget.
Turen gik hjemad ned over Kammerslusen, hvor en stor flok Bramgæs lige var ankommet fra de arktiske ynglepladser og klæggravene var fuldt med fouragerende Ryler.. - jo jo det er ved at blive efterår..

Den 14. september - Så er Sortsol skudt igang ved Ribe Østerå. - Stærene forsamler sig på elmaster og tråde, og folk forsamler sig på knolden bag Tange skov, mens månen står op, og den flinke nabo lige skal slå græsplænen mens duggen falder.
Stærene kommer ind i småflokke og går hurtigt til ro, indtil Rørhøgen kommer lavt ind over Tagrørene. Det sender hele flokken på vingerne på én gang, og så er der pludselig rigtig mange Stære på aftenhimlen.

Den 11. september - Søndags turen går til Mandø, hvor den blå himmel spejler sig i grøble renderne. - Og det ser ud til at Nilgåsen igen i år har ynglet derovre.
- ellers gik turen rindt langs diget, hvor Fiskehejre og Hvidklire var de eneste to arter jeg kom på skudhold af.

Den 2. september - Her til eftermiddag ankom det nye Nationalpark skib "Vadehavet" til Kammerslusen. - Den offecielle indvielse og dåb sker først på søndag..