Den 27. september - Turen gik idag ud i Ribemarsken, hvor den unge Rørhøg var ude at fange mus, og en Sortstrubet Bynkefugl gjarde rast et kort øjeblik på autoværnet ved Mellemvej.
- hvorefter turen gik videre ud på Låningsvejen, hvor Storspoven fouragerede på det lave vand, og en ringmærket Sølvmåge, fra Helgoland...

den 11. september - Svalerne er lige nu på vej ud af landet, til overvintrings pladserne i Afrika. Disse har jeg skudt ved Rejsby slusen hvor de holdt et lille hvil på plankeværket.

den 9. september - Der var næsten havblik her til aften, og den smukkeste solnedgang ved Kammerslusen.

den 6. september - Knopsvanen her, fra Astrup engsø, har fuld gas på påhængsmotoren, eller også er den ved at rense pelsen. :)
Turen gik videre til Ballum enge, hvor Rådyrfamilien spankelerede rundt på stubmarken. - Skandinaviske Stenpikkere trækker i øjeblikket igennem landet, i stort tal, på vej til overvintrings pladserne i Afrika.

den 2. september - Jeg var igen en tur i Lindet skov, for at fotografere guldsmede i min lille skovsø. - Det er her Brun Mosaikguldsmed der er ifærd med at lægge æg.
Senere på dagen var jeg ude omkring Kammerslusen, hvor Gråanden her var ved at få et hjerteslag, da Rørhøgen pludselig kom ind over i lav højde