Den 16. september - Herover ses den meget lyse Musvåge, der hele sommeren har holdt til ved Kammerslusen. - Den løftede
stille og rolig halen, hvorefter den slog en streg og lettede. -
Tårnfalken her tv. er også skudt ved Kammerslusen. Den har lige spist en mus, den har frisk blod på fangerne.
Der er for tiden mange sydtrækkende Stenpikkere i Ribemarsken, som her i Hillerup enge..
Stæreflokken herunder er også fra Hillerup enge, Det er helt utrolig så tæt de flyver, når de alle letter på én gang...

Den 11. september - Vi kørte en tur op til Grærup langsø for at kigge på Kronhjorte, det er jo lige nu de er i brunst.. - På billedet herunder er den unge hjort kommet lidt for tæt på, og bliver straks jaget på porten af den gamle hjort..
Billederne er taget på meget stor afstand, og fremstår derfor en smule uklare.
Vi kørte videre til Ho, og nede ved den lille P-plads ved Ho bugt kredsede Havørnen her rundt, et stykke ude...

Den 10. september - Vi kørte en tur ned på Lakolk strand, hvor fem Splitterner, hvoraf to var ringmærket, stod sammen med en flok blandede måger. En af Sølvmågerne var også ringmærket med nr. H220. Jeg har indberettet fuglen, som er ringmærket i Slesvig Holstein og jeg sætter dataerne ind her, når jeg modtager dem...
- Og de kommer her...
Silbermöwe Larus argentatus 0
Ring-Nr. : Helgoland N005988 Farbring: rH220
Beringungsdaten: 04.07.2008 Amrum / Odde 54 o 42 ' N 8 o 21 ' E
nicht flügge Gruppengröße :
bisherige Wiederfunde
Datum Beobachtungsort Koordinaten (in Grad u. Min.) Finder
21.07.2011 DK - Roemoe 55 20 N 8 30 E Farbring abgelesen Kondziella
10.09.2011 DK - Roemoe 55 20 N 8 30 E Farbring abgelesen Matthiesen

Derefter gik turen til Havneby, hvor vi gik en tur på diget ved Helm odde. - på en hegnspæl sad et firben og varmede sig i solen..

Den 3. September - Gitte og jeg kørte en tur til Rømø igen, for at prøve om vi kunne finde Thorshanen og de fire Odinshøns der er meldt ud på dofbasen fra Lakolk strand. Pludselig var de fire Odinshøns lige foran os sammen med en flok Alm. ryler.
Fuglen her th. er ikke en Thorshane, men derimod en ung Dværgmåge, og den ses her sammen med Hættemåge.
Lakolk strand, syd for den sydlige pælerække, er absolut et besøg værd lige nu, da forskellige vadefugle i hundredevis for tiden raster der.
- Herover er det Islandsk ryle der lopper sig, og nederst et par Sandløbere der tar sig en dukkert.