Nationalpark Vadehavet vinter 2019
Mandø Ebbevej - den 26. februar 2019
Den 15. februar 2019 - Ribe set fra Tved
Ribemarsken ved Kammerslusen - den 3. februar 2019
Forlandet ved Kammerslusen - den 20. januar 2019
Forlandet ved Kammerslusen - den 21. januar 2019