Den 7. februar 2018 - vinter, is og krystaller i Bjerreskoven...