den 17. februar - Seks Traner var i weekenden på besøg i Fæsted mose, lidt nord for Obbekær skole. - Jeg har tidligere stødt på Tranen derude, og jeg kunne godt forestille mig at det kunne blive det nye Traneland, da den yngler både øst og syd for Ribe.


den 16. februar - Kørte jeg lige en tur ud i Nationalparken og omkring Kammerslusen og så hjem igen. Spurvehøgen havde lige spist, og gad næsten ikke at lette selv om jeg kom lidt tæt på. Blisgæssene er nu dukket op og blander sig her med Bramgæs og Knortegæs.
Og Sjaggeren ses næsten overalt derude. - Og på vejen hjem kom jeg på skudhold af Hvinanden her i Dagmarsåen.

den 4. februar - Jedsted enge har siden efteråret været oversvømmet fordi udløbet ved Kongeåen sander til, og alle har glemt hvem der har det egentlige ansvar for at dette ikke sker. - De våde enge er rigtig fedt for engfuglene, som lige nu er i frit fald, og rigtig skidt for landmændene som ikke kan tilså markerne eller bjærge afgrøderne. - I virkeligheden var det bedste måske, om Aage V. Jensen fonden eller staten gik ind og gav en skrald på hele Ribemarsken eller bare de lavest liggende områder..

Den 3. februar - Jeg blir harm når jeg læser at Energinet vil føre en 400kv luftledning tværs over fuglereservatet ved Ribe Østerå, som iøvrigt er Natura2000 område, og videre til Tyskland. Der går i forvejen 14 luftledninger, fra elværket i Tange og sydpå. De er hvert år skyld i mange dødsfald blandt svaner og gæs, som flyver ind i dem og brækker vingerne, når de i skumringen går til overnatning i Østeråen. Så det eneste rigtige må være at grave kablerne i jorden. - Energinet kan jo ikke kalde det grøn energi, hvis det er på bekostning af naturen. - Hvert år overvintrer op imod 1000 gulnæbbede Svaner på markerne omkring Ribe, som her ved Tangevej, hvor der i weekenden var omkring 300 Knop- Pibe- og Sangsvaner fouragerede sammen med en million måger...næsten

- og ved Obbekær er der rigtig mange gulnæbbede svaner, sammen med Grågæs og Blisgæs, og så lige en lille flok Gråsisken på overvintring.