Den 7. januar - Havørn jager Blishøne ved Kammerslusen..