Projekt Hedehøg 2019

Projekt Hedehøg er et samarbejde mellem Miljøstyrelsen sydjylland, Sønderjysk landboforening, Esbjerg, Tønder, Åbenrå og Haderslev kommuner og Ornitologisk forening. Vi er tre feltmedarbejdere, Jesper, Svend Anker og jeg, der finder rederne, kontakter landmændene og indhegner rederne.

Du kan læse mere om Projekt Hedehøg her.

Der er ca. 25 - 30 par Hedehøge i Danmark, og den yngler kun i det sydlige del af landet op til Kongeåen.- Den bygger sin rede på jorden, oftest i landbrugsafgrøder, (græs- og kornmarker) og ungerne når som regel ikke på vingerne før høst, og de fleste unger går derfor til i høstmaskinerne. -
Hedehøgen ankommer sidst i april/først i maj, fra vinterkvarteret syd for Sahara. - Den første tid bruges på at finde en mage og et territorium.
Svend Anker ved nyopsat hegn i Rugmark..
I juni klækker de første æg..
Hunnen ruger æggene ud alene, mens hannen bringer føde til hende, og i ungeperioden hjælper hunnen også til med at fange mus.
Når ungerne er ca. tre uger, bliver de ringmærket, målt og vejet, og ofte er landmanden og hans familie med...
her er to reder med 100 meter imellem, ( det sker ofte) - efter høsten står hegn og korn tilbage. Ungerne bruger rede området til overnatning et par uger efter at de er begyndt at flyve.
Hannen bringer mus til de flyvefærdige unger, som bliver afleveret i luften.
En af årets 56 unger der kom på vingerne i år.
En Musvåge er kommet lidt for tæt på, og jages bort.
Ungerne kæmper indbyrdes om føden..
Hunnen i infight med den noget større fætter Rørhøgen..
Sidst i august- september drager de alle afsted til overvintrings områderne syd for Sahara.