Den 26. oktober - Her til aften ved Ribe Østerå opstod det optiske vejr fænomen bisol. Det har jeg aldrig set før, så jeg googlede det da jeg kom hjem, og her er hvad Wikipedia skriver:
En bisol (latin, fra græsk, parhelion) er et atmosfærisk fænomen, som optræder når sollys reflekteres fra og brydes af små iskrystaller i cirrus- eller cirrostratusskyer. De optræder normalt som en lys og nogle gange farverig plet på himlen, omkring 22° til venstre eller højre for solen.
For at fænomenet kan opstå må skyene kun bestå af iskrystaller, hvilket kræver en temperatur på omkring -40° C. Cirrusskyer er højtliggende skyer – de ligger i ca. 8-10 km’s højde. I denne højde er det altid koldt, skyerne her er ikke vanddråber, men små iskrystaller.
den 27. oktober - Alle betingelser for en flot sortsol, ved Ribe Østerå, var her til aften tilstede. Blot er der efterhånden kun 1/4 tilbage af Stærene, i forhold til sidste uge. Her letter de alle da redningshelikopteren fra f16 ulykken ved Rømø flyver over. - vender man sig 180 grader rundt, ser man månen stå op over Tange skov, og jeg var næsten sikker på jeg hørte Ulven..:)

Den 23. oktober - Fredag efterfyraftensturen, gik til Hviding engsø, tre Sølvhejrer fouragerede. Uden for diget, gik der fem fugle, så det er da meget godt..

Det kan være svært at vurdere hvor mange fugle der er i flokken. - Jeg har talt fuglene på billedet herunder, ved at slette dem en for en. - Klik billedet op, og prøv hvor tæt du kommer på det rigtige antal.
Den 20. + 23. oktober - Flere hundrede tusinder Stære forsamles i øjeblikket, hver aften, ved Ribe Østerå, hvor de laver sortsol for de mange fremmødte fuglekiggere, fotografer og andet godtfolk. - Her varmer de lige fusserne på de skrækkelige højspændingsledninger, der går på tværs af Østeråreservatet, inden de går til ro for natten.
Den 10. oktober - Bramgæssene er i de sidste par uger trukket ind over landet fra nordøst, fra de nordlige ynglepladser, for at overvintre her i vores del af landet, det næste halve års tid
Fuglene dumper ned fra himlen, og flokkene på engene blir større og større, som her i Ballum enge og ved Kammerslusen. -
I Ballum området og på forlandet holder der i øjeblikket omkring 20.000 Bramgæs til..
Pludselig letter hele flokken og flyver ud på forlandet, og der blir helt stille igen..

Den 10. oktober - Gitte og jeg var en tur på Rømø idag for at køre Mtb i et par timer. (hun skal jo have motion) - Nord for Rømødæmningen, havde de hvide hejrer forsamlet sig i ét billede, i en pædagogisk korrekt opstilling, så man kan se hvor små Silkehejrerne er i forhold til de store Sølvhejrer..

Den 5. oktober - Vejret er idag både trist og gråt, men jeg kørte nu alligevel en tur langs diget, fra Kammerslusen til Vilslev enge. Bramgæssene er ved at indfinde sig, omkring 1500 stykker tror jeg der står ved Kammerslusen. - Og Skægmejser fandt jeg både ved Jedstedvej og i Vilslev enge..

Den 2. oktober - Jeg tog lige en efterniddags tur til Mandø, hvor der både var Skærpiber og Engpiber på træk.
2595 Bramgæs..