Vi har været en tur i Gram slotspark & Lunden, - og hold da op for nogen skønne farver der er i skoven lige nu....
- Klik på bladet og kig ind i mit eftersårs-galleri.

Den 25. oktober - Hold da op, hvor er der mange Bramgæs i Ribemarsken for tiden. - Jeg stod på diget ved opkørslen til Låningsvejen og tog billedet herover.
Jeg kørte derefter til Mandø, hvor der næsten er lige så mange Bramgæs. - Så varer det nok ikke længe inden Mandøboerne kræver jagttid på Bramgæs. ( Det er utrolig at man ikke kan finde ud af, at køre noget hø til Mandø som kompensation til fåreavleren der lider drifttab pga. Bramgæssene... - eller hæve hektarstøtten i reservatområderne.)
Langs Låningsvejen fouragerer Knortegæssene
Knortegæs
Storspove
Når man kommer til Mandø, står der altid en 3-4 halvtamme Viber og byder velkommen ved opkørslen...

Den 23. oktober - Gitte og jeg gik en tur over i Bjerreskoven for at plukke Slåenbær til julesnapsen. - Vi gik langs med en af afvandingskanalerne, da en Svaleklire fløj op og forsvandt. - Og det er oftest sådan man ser Svalekliren...

Den 17. oktober - Så er der "Grå sol" i Ballum enge. - Ca 10.000 Bramgæs raster i disse dage på forlandet syd for Ballum sluse....
Ved Ribe Kammersluse er der også mange Bramgæs, dog ikke så mange som ved Ballum. -

- Herunder er det Tårnfalken der muser langs diget nord for Kammerslusen.


Ca. 150 mennesker til Sort sol..
Den 12. oktober - Ca. 150 mennesker var her til aften forsamlet på Haderslevvej i Damhus, for at opleve Sort sol. - Vejret var helt perfekt og par hundrede tusinde Stære, dansede ballet på aftenhimlen. - En lille rovfugl kom ind og blandede sig i optoget, det gav blot dansen en ekstra dimension...
Bemærk den lille Rovfugl th. i billedet..
pludselig dumper alle Stærene ned i Rørerne og det hele er overstået på ganske få minutter...