Den 22. november. - Selv om de fleste Stære forlængst er trukket til lunere himmelstrøg, er der stadig fugle nok tilbage til at lave den smukkeste Sortsol ved Ribe østerå. - Billedet er taget fra fugletårnet bag Ribelund...

Den 1. og den 7. november - gik Gitte og jeg en tur i hhv. Lunden ved Gram slot og Lindet skov. Jeg syntes skoven er allersmukkest lige nu, hvor den står med blade i gyldne afterårsfarver, og hvor en rask storm kan gøre en ende på det hele, så kun de nøgne træer står tilbage.

Den 7. november - På turen rundt i Lindet skov, stødte vi flere gange på den hvide farvevariant af sort Skovsnegl.