De fleste billeder kan klikkes op...
Den 24. oktober - Her i eftermiddags var jeg heldig at få et glimt af Isfuglen ved Kammerslusen..

Den 17. oktober - Jeg kørte i eftermiddags en tur til Mandø. Et par hundrede meter ud ad Låningsvejen, fouragerede en flok Bjergirisker på de visne frøstande.... Længere ude var det Storspoven der var den dominerende art.
På forlandet græssede omkring 100 Knortegæs, mens der inde på øen er ved at være rigtig mange Bramgæs. - Jeg optog en lille film derovre, den kan du se her -- kvaliteten er ikke verdens bedste, men bær over med mig. da jeg er helt grøn på området..
Stenpikkeren her på pælen var næsten håndtam, eller også var den bare træt..

Den 10. oktober - en lille fredagstur fra Kongeåslusen i nord, hvor Gærdesmutten vimsede rundt efter insekter, til Kammerslusen i syd, hvor Havørnen lige kiggede forbi.
I Hillerup enge rastede en stor flok Hjejler, som lettede da jeg kørte forbi. De gik ud over Jedsted forland, og blandede sig med 1000 Bramgæs som holdt til der.
Ribe Holme fouragerede den smukke Blå Kærhøg...

Den 4. oktober - Jeg kørte en rask tur ned til Rømødæmningen for at kigge lidt på de to hvide hejre arter, der for tiden gør ophold der. - De havde i dagens anledning taget en pædagogisk korrekt opstilling, der viser hvor lille Silkehejren igrunden er i forhold til de store gulnæbbede Sølvhejrer.

Den 3. oktober - Jeg kørte i eftermiddags en tur til Mandø, hvor Bramgæssene efterhånden er ved at indfinde sig, til stor frustration for landmændene.. - På vejen derover, lå denne Sortand og pjaskede rundt i et vandhul. På billedet herover, her har den netop lige startet påhængsmotoren..:) Ellers var der, langs Låningsvejen, en del vadefugle, som Hvidklire,
Rødben og Alm. Ryle
-På forlandet ved opkørselsrampen, fouragerede Hvide Vipstjerter og Stære sammen med fårene..
Inde på øen, ver det bla. Gransangere og Stenpikkere der ladede op til den videre færd sydover.