Den 26. oktober - At Skarven har en glubbende appetit, kommer vist ikke bag på nogen, - men at den kan sluge sådan en stor Skalle på mindre end 10 sekunder, havde jeg alligevel ikke regnet med...:o)

Den 24. oktober - Idag har jeg både Topmejse og Fuglekonge fouragerende i mit juletræ i haven :o)

Den 20. oktober - Gitte og jeg var en tur ovre i Bjerreskoven for at plukke Slåen bær til julesnapsen, da en blandet mejseflok, dog flest Halemejser, kom forbi. - Som det ses, var både den nordlige (nederst) 0g den sydlige (øverst) variant representeret...

Den 19. oktober - Jeg kørte en eftermiddagstur med Katastrofevejen, fra Hvidding engsø til Astrup engsø, for at se om der skulle være lidt liv i tagrørene og fyldegraven.
- På forlandet ved Råhede, stod tre Sølvhejrer og ved Astrup engsø, stod der fem. - otte Sølvhejrer ialt, det er flot...Blåmejser var der en del af derude, og et enkelt par Skægmejser nede ved Astrup.
- Herover en Pibeand i fyldegraven ved Rejsby, og de fem Sølvhejrer ved Astrup engsø...

Den 14. oktober - På forlandet nord for Rømødæmningen, har der i lang tid holdt fem Sølvhejrer til - og på sydsiden, og i Ballum enge, står der efterhånden flere tusinde Bramgæs.
Ved Yderbjerrum fouragerer store Stæreflokke på de afhøstede kornmarker.

Den 7. oktober - Vi kørte i eftermiddags en tur til Rømø, og på Lakolk strand fouragerede Thorshanen på det lave vand, sammen med Sandløbere, alm. ryler og en enkelt Dværgryle.

Den 1. oktober - Vore nordskandinaviske vintergæster er efterhånden begyndt at indfinde sig, - Her er det han og hun af Blå Kærhøg der fouragerer over Jedsted enge. - Den minder meget om sin fætter Hedehøgen, som nu er tilbage i Afrika igen.
De oversvømmede marker, som her i Jedsted enge, virker som en magnet på fuglene..
Ved Kammerslusen, er de første Bramgæs dukket op, og på Forlandet ved V.Vedsted går masser af Knortegæs og Pibeænder, så vi må nok se i øjnene, at vinteren så småt nærmer sig..:o(