De fleste billeder kan klikkes op...
Den 23. november - I nåletræsskoven, som her i Hønning plantage, er der efterhånde tyndet godt ud i fuglene. Fuglekonge og Rødhals, som begge overvintrer her, er i fuld gang med at æde sig fede inden vinteren kommer..
Fuglekongen herover er skadet i hovedet, måske den har været i nærkontakt med en Spurvehøg.
I Astrup enge er en lille klok Sangsvaner dukket op. der er en del grå fugle imellem, hvilket tyder på en ok ynglesucces.
Lakolk strand, spanglerede denne meget gulbenede Sølvmåge rundt, hvilket tyder på det måske er en Middelhavssølvmåge.
Og dette er ikke en lattermåge, men en ringmærket Stormmåge. Den er mærket i Norge.-

(Så kom der data på fuglen, som efterhånden er ved at være en halvgammel fætter. )


Den 9. november - Selvom kallenderen efterhånden siger midt i november, er det stadigvæk lidt sommeragtigt derude i grøftekanten. - Billedet herover, er samlet af 10 fotos, som jeg tog den 9. november på en tur ud med Kammerslusevej, og hjem med Jedsted engevej. -
iøvrigt holdt denne Stor Tornskade til på hjørnet ved Tanderupdigevej/Katastrofevej.
Iøvrigt gik formiddags turen til Mandø, og langs Låningsvejen fouragerede de efterhånden sædvanlige Gråænder, Islandske ryler, Rødben og Storspover.
I digegraven i den nord/østlige hjørne på Mandø, fouragerede en lille flok Gråsisken, og ellers var det de sædvanlige knorte- og Bramgæs der dominerede øen.