den 25. juli - Vi var en uge på Læsø i ferien, som bla. bød på Norsk ringmærket Svartbag, i Østerby havn, og Træløber i haven ved sommerhuset.
Læsø er de fleste Skovsnegle røde, i flere varianter, hvorimod den Iberiske skovsnegl, eller dræbersneglen som den også kaldes, har samme farve som dem jeg har i min egen have...

Den 15. juli - Gitte og jeg kørte en tur til Bergenhusen, som ligger ca. 60 km nede i Tyskland, for at se på Storke. Det er en lille søvnig økologisk landsby, og der er storkereder overalt i byen. Ungerne er næsten flyvefærdige, og stod flere steder og lavede flyveøvelser på redekanten.

Hvis man vil have storken tilbage til Ribe, vil det kræve at man hæver vandstanden i åen, og omlægning af landbruget omkring byen, det er ikke nok bare at grave et par vandhuller og slå græsset på en eng eller to, der skal meget mere til.

Men hvis man kan i Bergenhusen, så kan man vel også i Ribe..

Den 11. juli - kørte jeg tidlig morgen en tur over på Lakolk strand, hvor en enkelt Sandløber havde valgt at "oversomre", og den ses herover i sin fine sommerdragt. - Sandløber er normalt en arktisk ynglefugl. -
Og både Dværgterne og Splitterne var idag representeret på stranden, førstnævnte med en 12 - 15 individer, - herligt..
- og en Sildemåge med nummerplade spangulerede rundt på stranden.
- Og i Havneby fløj både Splitterner og Fjordterner rundt mellem fiskekutterne.

Den 7. juli - 3. gang var lykkens gang, inden jeg fik brugbare billeder af Rosenstæren som for tiden holder til i Sejstrup. Fuglen er kommet lidt for langt nord på, den den normalt yngler i Tyrkiet og mellemøsten. -
Som sagt var jeg i Sejstrup tre gange inden jeg kom på skudhold af fuglen, og ventetiden gik bla. med at skyde på Husrødstjerten, som også fouragerede på græsplænen derude på Puggaardsvej.
På vejen hjem, smuttede jeg ud omkring Hedehøgereden i Nr. Farup, og et par hundrede meter derfra luskede ham her omkring. :(
- Og i Jedsted enge gik en lille flok Brushøns sammen med Viber og Stære.

Den 5. juli - Jeg har lyttet efter Engsnarre ved Ribe Østerå den seneste tid. det foregår om natten, hvor Græshoppesangeren også synger, og dem er der forøvrigt mange af iår. - Denne her har jeg skudt for enden af grusvejen vest for Varming, hvor den sidder og synger hver nat.