De fleste billeder kan klikkes op...
Den 24. og den 28. juni - var jeg ude med macro objektivet i et par timer, i hhv. Varminglund og Lindet skov, for at skyde insekter, som det vrimler med overalt derude lige nu. - Når først man lige kommer igang, er det jo en forunderlig verden at dykke ned i.. - Jeg har sat det hele sammen i en lang række, som du kan se her i stor eller xl.
Den 23. juli - Her til aften da mørket var ved at falde på, dukkede denne kleppert af en Skrubtudse op på terrassen.

Den 23. juli - Temperaturer der nærmer sig de 30 grader og næsten ingen regn i hele juli måned, gør at klæggraven langs med kammerslusevej er ved at tørre tørre helt ud, eller ihvertfald er blevet meget lavvandet. Men alligevel lykkedes det de tre Dværgterner, der var på besøg idag, at fange hver en fisk.
Herunder er det en ung Skægmejse, der poserer i tagrørene ved Vilslev enge.

Den 7. juli - Idag var John Frikke og jeg i Kalvslund for at ringmærke 5 Slørugleunger. De tre af dem var næsten flyvefærdige, og de to små skal lige bruge et par uger mere i kassen.
Ring på - et hurtigt portræt foto, og så op i kassen igen..

Den 4. juli - På Tanderup digevej, kom den lokale Hedehøg han lige på tværs, da jeg trillede forbi. Den slog efter en mus kort efter jeg tog billedet, og da kunne jeg se at den ikke er ringmærket. -
Herunder er det Rørhøg hunnen der fouragerer over digegraven ved Hillerup enge.
Silkehejren ved Kammerslusen, har efterhånden opholdt sig 3 uger på lokationen.
- Herunder har den netop spiddet en lille fisk med overnæbbet, men på behændig vis får den bugseret fisken på plads, uden at tabe den , og haps, så er den væk..
- Turen gik videre ad Låningsvejen til Mandø, og som det ses, er næste generation nu godt på vej.
- her er det Fjordternen med sin unge, som sad 2 meter fra Låningsvejen.
Mandø har Nilgåsen fået syv små grimme unger, - Mens Gråanden kun har to..
- Og på forlandet tuller Strandskaderne rundt med sine unger.

Den 3. juli - Her til aften ved 20 tiden, var der 27 Skestorke på besøg i klæggravene ved Kammerslusen. det er første gang jeg har set så mange Skestorke ved Kammerslusen.
Og min lille Silkehejre holder rast sammen med Fiskehejrerne. Den er nu kun lille i det selskab..
Og ved Kongeåslusen, er denne, meget lyse Musvåge, netop lige lettet fra en pæl...

Den 1. juli - Jeg kørte her til aften en tur ud til Kammerslusen, for at få lidt skud af Silkehejren, som stadig holder til derude i klæggravene..