De fleste billeder kan klikkes op.
Den 21. juli - Det var den sidste feriedag, vejret var flot. og det var varmt, så jeg måtte en tur ttil Mandø. - Her vil jeg lige komme med en lille advarsel; Husk at kigge fremad i kørselsretningen en gang imellem, selv om ulykkesfuglen kan være nok så stor, flot , sjælden eller uddød.
- En stor tak skal herfra lyde til Claus, Ove og Frede, for at bringe mig på banen igen :o)
Turen rundt langs fyldegraven gav bla. Tinksmed, et kuld Gråande ællinger, Sølvmåge, og selvfølgelig Strandskaden.

Den 18. juli - Jeg var lige en aften smut ude i Nationalparken, fra Vilslev enge i nord til Kammerslusen i syd...
Hedehøgen herover, fouragerede i Vilslev enge, hvor den slog en mus, som den straks fortærede.
- Og Brushønsene herunder, holder stadig til i klæggravene ved Kammerslusen.
Og på vejen hjem over Nr. Farup enge, lykkedes det at få et skud af Mosehornuglen..

Den 16. juli - Vi var idag på familiebesøg på Fanø, og umiddelbart syd for færgelejet lå disse tre Spættede sæler og dasede på en lille sandbanke..

Den 14 juli - Jeg kørte en aftensmut op til Sneum digesø, for at få skud af Sorthovedet måge. Her er et par i højlydt diskution.
Herunder er det en af de mange Hættemåge unger der er i søen.
Turen hjemover gik ned over de nordlige klæggrave ved Kammerslusen, hvor en halv snes Brushaner fouragerede, mens en enlig Skestork lige måtte en tur på land for at slå en streg.

Den 7. juli - Så er vi kommet hjem efter en lille uge på Bornholm, hvor den stod på Sild, Svaneke øl og cykelture. Men der blev også tid til lidt foto langs kysten, hvor Toppet Skallesluger, (herover) og Ederfugl, yngler i stor stil. Det er fugle vi mest oplever som vintergæster herovre i vores ende af landet.
- Og her er det Gravanden med sine fire ællinger..
En dag gik vi en tur Hammeren rundt, nok en af de mest spektagulere områder på øen, med fuglefjeld, klipper og dybe skovsøer.
Her er det fuglefjeldet med Sølvmåge, Skarv, Alk og Lomvie
- og alm. Blåfugl
Her er det Bysvaler der har travlt med at reparere på reden, de henter mudder i en nærliggende vandpyt i vejkanten.
Alle billeder fra Bornholm ligger her i én mappe..