Den 27. Juli - Det er 8. år i træk der er sommer Sangsvaner i Munkesøen, - og stadig ingen unger.
Jeg var her i eftermiddags en tur ude i Lindet skov for at skyde Guldsmede ved den lille sø der ligger vest for den sydlige P-plads.
- En Snog svømmede rundt i vandet og på billedet herover, har den netop fanget en Haletudse.
- Billederne herunder viser et lille udpluk af dagens Libeller, Guldsmede og Vandnymfer.

Den 21. Juli - Jeg kørte imorges en lille tur ned til Astrup engsø, hvor denne Sorthalsede lappedykker svømmede rundt med sin lille unge. Den dykkede konstant, og kom op med smådyr som den stoppede i gabet på ungen.

Den 20 Juli - Gitte og jeg gik en laaang tur i den sydlige del af Hønning plantage ved Gånsagervej.
Den blev lidt længere end planlagt, fordi vi foer vild, og ikke lige kunne finde tilbage til bilen igen. -
Men pyt, vejret var jo godt og vi fandt både Sortstrubet Bynkefugl og Rødrygget Tornskade, og en lille flok Lille Korsnæb kom vi ganske tæt på.
Lille Korsnæb - ungfugl

Den 19. Juli - Fiskehejren ses overalt derude i Ribemarsken, især nyslåede græsmarker virker som en magnet på Fiskehejrer og rovfugle.
- Her til aften gik der fire Skestorke i klæggraven ved Kammerslusen.

Den 16. Juli - Jeg var imorges en tur i Lindet skov, som ikke havde det helt vilde at byde på. På vej dertil gik jeg igennem Hvidbjerg mose, hvor denne Kronhjort pjaskede rundt i en af vandhullerne.
- Eftermiddagsturen gik til Ballum enge, hvor vi gik med "æ markmands sti" - Vi så vist alt hvad marsken har at byde på af rovfugle, - Musvåge, Tårnfalk, Rørhøg, Hedehøg og Havørn. - PÅ vejen hjem kørte vi forbi Astrup engsø, hvor disse tre Sortterner fouragerede.
De tre fugle er sat sammen til ét billede

Den 11. Juni - Dagen startede med et par Tornirisk ved Kammerslusen. - senere på dagen kørte vi til Lindet skov, hvor vi gik den røde rute. - Den gule Eng brandbæger står i fuldt flor lige nu og er Blodpletlarvens foretrukne værtsplante. -
Her er det Plettet blomsterbukEng brandbæger. - Og EngrandøjeTidsel.