landsvaleunger
Den 4. juli er dagen før vores svaleunger forlader reden, - det ser osse ud til at være både trangt og varmt deroppe..

Iår har vi kun én rede i stalden, der plejer at være 2-3 stykker.


Rødrygget Tornskade han
Den 5. juli - Jeg var lige en lille tur ude på Varming Hede. - Den Rødryggede tornskade yngler overalt derude, jeg tror der er et sted mellem 15 og 20 par derude hvis man tæller op i hele Gelsådalen.

Den 13. juli - Jeg var ved at kløve træ, da denne flotte fyr kom kravlede ud mellem kævlerne... læg mærke til hvor godt den falder sammen med omgivelserne..
Skrubtudse
-Gitte fik lov til at holde kræet, da den skulle portræt fotograferes..
Skrubtudse + Gittes hånd - har den ikke  smukke øjne..?
Skrubtudse
-og så blev den sluppet fri igen..

Den 16. juli - jeg gik på marken og rykkede Brandbæger op, da den er giftig for vores heste. På et par af planterne sad der ca. 100 sort/gule larver. Det er larven fra en sommerfugl der hedder Blodplet. ( se maj måned) Jeg lod planterne stå indtil de havde spist dem, så jeg håber på en masse "Blodpletter" til næste år.
Blodplet Blodpletlarve
Blodpletlarver på Brandbæger

Canadagæs
Den 17. juli - gik jeg en morgentur ned til Sjapmosen, der var 3 Canadagæs på besøg, (sikkert dem inde fra byen.) - På vejen ned til mosen mødte jeg denne Seksplettede Køllesværmer.
Køllesværmer på Blåhat
-Og som altid, var der mange fiskehejrer.. 56 stk talte jeg idag.
Fiskehejre
- Så var der lige den Lille Lappedykker, den yngler der hvert år, - sammen med den Gråstrubede...
Lille Lappedykker
-Det vrimlede idag med disse små blå vandfymfer, - og en enkelt af de store flotte blå Libeller..
Blå Vandnymfe
Blå Libel (han)
Billedet til højre er en Blå Libel han, - hunnen har brun bagkrop..

Den 18. juli - I eftermiddags landede denne lidt forpjuskede Gøgeunge på græsplænen, hvor den sad og sundede sig et kvarters tid. Gad vide om den er sluppet ud af klørerne på en rovfugl eller hvad? - det er jo ikke normal adfærd for en Gøg at sætte sig 3 meter fra huset..Heldigvis var min søn Nikolaj hurtig med kameraet..