Den 27. november. - Sang- og Pibesvaner er nu ankommet nord fra, og optræder i øjeblikket i store flokke omkring Ribe, som her ved Sommervej mellem Ribe og Kalvslund, hvor de fouragerer på bla. majstubmarker og kartoffelmarker. Svanerne overnatter i Ribe Østerå, Munkesøen og Klåbygård sø.

Den 15. november. - I dag lykkedes det at spotte en Bjergpiber på en af de våde marker i Jedsted enge, det er første gang jeg er på skudhold af sårn fætter.

Den 14. november. - Der er ugler i mosen, - eller rettere Mosehornugler i marsken. ca. 8 Mosehornugler opholder sig i øjeblikket i Nr. Farup enge øst for Kammerslusen (Kammerslusevej/Mellemvej). - Nogle af uglerne er meget tillidsfulde, og flere gange kom de inden for min nærgrænse, som er 6 meter, på mit teleobjektiv.
På billedet herunder har uglen lige gylpet en uglegylp op..

Den 10. november. - I går var jeg på Rømø for at se de 11 Eremit-Ibis der for tiden holder til på Øen. - Fuglene kommer fra et Østrigsk genudsætnings projekt, som prøver at etablere nye bestande i Europa af den Skaldede Ibis, som den også kaldes. Den var tidligere udbredt i syd Europa og Mellemøsten, men jagt og forfølgelse har næsten udryddet den, så der kun var få hundrede vilde fugle tilbage globalt.
- De opdrættede fugle her, har tilsyneladende lidt kuk i kompasset, så istedet for at flyve sydpå til Marokko for at overvintre, fløj disse fugle nord på til Rømø.. Så kan vi blot håbe at vinteren ikke bliver alt for streng.
I øvrigt har flere af fuglene gps-sender på, så biologerne i Østrig har styr på hvor de befinder sig..

Den 2. november. - Den sidste tids megen nedbør giver oversvømmede marker i Ribemarsken - I Jedsted enge svømmer denne ringmærkede Knopsvane rundt sammen med ca. 10 andre artsfæller. - Jeg har indberettet den på: fuglering.dk, og så kommer der nok svar tilbage en dag med historikken på P050 Jeg har fået svar idag den 19.nevember. Fuglen er ringmærket som unge den 10.08.2019 Den Horn Groningen i Holland..