Den 26. november - Jeg var en tur ved Låningsvejen idag, hvor, nok årets sidste Dagpåfugleøje fløj rundt. - Idag rastede også en lille flok Bjerglærker, der ligesom Bjergirisk og Skærpiber der hvert år overvintrer her..

Den 23. november - Jeg kørte en lille tur ud i Ribe- Kalvslund- og Fæsted mose, for at kigge efter gulnæbbede svaner. Dem var der ingen af, derimod en masse småfugle, som Halemejser, Sortmejse, Topmejse og Fuglekonger

Den 20. november - Igen er vinden stilnet af ved Låningsvejen, og solen skinner imellem bygerne. - Her blir jeg nedstirret af den unge Vandrefalk, der nyder en Stærebøf på toppen af en hegnspæl
- her er lille serie af en af de fem Sølvhejrer der idag gik og fiskede i grøblerenderne.
Foruden Sølvhejrer var der også tre Silkehejrer
Skærpiberen kommer nord fra, og overvintrer her langs vore kyster. - herunder en Mandøpige som Strandskaden tidligere kaldtes på Mandø, Det er måske fordi de skræpper op og skælder ud hele tiden. :)

Den 19. november - Efterårets anden storm/kuling her på Lakolk strand, hvor solen ind imellem tittede frem.
Ænder og vadefugle fouragerede ganske tæt på dæmningen, som her Lille Kobbersneppe og Strandhjejle og herunder Pibeænder
- og Tårnfalken musede lige ved siden af min bil..
- ved Astrup ensø kom Havørnen indover, og sendte alle ænder og gæs på vingerne.
- På Hviding engsø ligger ca 45 Knopsvaner, hvoraf to er halsringmærket.

Den 3. november - Vinden har lagt sig og solen skinner imellem bygerne her ved Mandø ebbevej. - En lille Stæreflok fouragerer på forlandet, sammen med Bjergirisk, Bomlærke, Gulspurv og Rørsanger.
- Gårsdagens lille storm, gav alligevel så meget bagvand at Hovedengen blev oversvømmet.

Den 2. november - Efterårets første egentlige storm, oversvømmede hele stranden på Lakolk, og de rastende Sandløbere og Ryler lettede når kitesurferne kom for tæt på.
- og vandet står højt ved Mandø ebbevej.